Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Sự khác nhau giữa Response.Redirect va Server.Transfer

Sự khác nhau giữa Response.Redirect va Server.Transfer


  Response.Redirect : Đơn thuần là chuyển đến 1 trang mới giống như gõ địa chỉ trang đó trên trình duyệt và request đến server.

Example :
// This is for the response.redirect pages. -->
 
 protected void lnkEmailLink_Click(object sender, EventArgs e)
 {
      Response.Redirect("response_redirect_FORM.aspx?user=" + lblEmailUser.Text);
 }
 
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  string sValue = Request["user"].ToString();
  lblEmailUser2.Text = sValue;
  string strDomain = "@solake.net";
  string strResult = sValue + strDomain;
  lblResult.Text = strResult;
 }


Server.Transfer : Cũng chuyển đến trang mới nhưng ở phía Server, làm giảm resquest đến server, giữ nguyên URL và có thể chuyển cả các query string và biến trên Form đến địa chỉ mới, chỉ thực hiện giữa các trang trên cùng 1 host.
(tranfer là điều hướng trang A tới trang B đồng thời truyền giá trị của các control từ A sang B)

Example :
// This is for the server.transfer pages. -->
 
 protected void lnkEmailLink_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  Server.Transfer("server_transfer_Form.aspx?user=" + lblEmailUser.Text);
 }
 
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {    
  string sValue = Request["user"].ToString();
  lblEmailUser2.Text = sValue;
  string strDomain = "@solake.net";
  string strResult = sValue + strDomain;
  lblResult.Text = strResult;   
 }

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved