Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Testing code DEMO

Testing code DEMO

Liên kết đến trang khác

TỔNG CÔNG TY ABC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY ABC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2006
QUI CHẾ LƯƠNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /QĐ – HĐQT ngày……../ 08 /2007
của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ABC)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty ABC phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
1.2 Đối tượng áp dụng:
- Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty ABC
- Qui chế này không áp dụng cho các đối tượng do Công ty cử quản lý phần vốn góp ở các doanh nghiệp khác mà Công ty tham gia góp vốn.
Điều 2 : Các thuật ngữ dùng trong qui chế lương
- Khối quản lý là khối lao động làm công tác quản lý, điều hành trong Công ty, bao gồm : các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng/phó phòng và các trưởng/phó ban.
- Khối lao động gián tiếp là những nhân viên làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các phòng ban trong Công ty, bao gồm : Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Ban Lao động - Tiền lương.
- Khối lao động trực tiếp là những nhân viên trực tiếp làm ra sản phẩm thuộc các phòng ban : Phòng Giải pháp phần mềm, Phòng Tự động hoá và Phòng Thiết bị mạng.
- Khối kinh doanh là những CBCNV làm việc tại Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Công ty.
- Lương thời gian là lương trả theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Lương chức danh là lương lương trả cho khối quản lý và lao động gián tiếp theo nguyên tắc làm công việc gì thì hưởng lương theo hệ số lương chức danh của công việc đó, chức vụ đó, ngày công và kết quả thực hiện công việc đó.
- Lương năng suất là lương trả cho khối lao động trực tiếp theo nguyên tắc khoán gọn về số lượng, chất lượng và tiến độ làm việc. Người lao động làm nhiều được hưởng nhiều, làm ít được hưởng ít ; tham gia càng nhiều đầu công việc trong một dự án hoặc tham gia làm việc trong càng nhiều dự án thì lương càng cao.
- Thưởng doanh số là mức thưởng cho khối kinh doanh nhằm khuyến khích mỗi cá nhân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Điều 3: Nguyên tắc phân phối và sử dụng quỹ tiền lương
- Tiền lương được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn về số lượng, chất lượng và tiến độ thực tế hoàn thành công việc của người lao động, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phân phối tiền lương cho người lao động theo nguyên tắc: những người thực hiện công việc như nhau thì hưởng lương như nhau; những người thực hiện các công việc đòi hỏi trình độ quản lý, trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật cao, tay nghề hoặc nghiệp vụ giỏi, đóng góp nhiều vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thì được trả lương cao.
- Quỹ tiền lương dùng để trả lương cho người lao động đang làm việc tại Công ty, không sử dụng quỹ tiền lương vào mục đích khác.
Like và chia sẻ với bạn bè :

1 comment:

  1. Bạn oi mình đang rất cần tài liệu này để tham khảo, bạn có thể gửi cho minh qua hòm thư hienmtdt@gmail.com được ko? Cám ơn bạn nhiều!

    ReplyDelete

Bạn có ý kiến thắc mắc hay bình luận gì về bài viết này vui lòng để lại lời nhắn.Cám ơn bạn đã ghé thăm !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved