Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Trắc nghiệm Marketing - Môi trường Marketing

Trắc nghiệm Marketing - Môi trường Marketing

green_world

1.  Trong  các  yếu  tố  sau  đây,  yếu  tố  nào  không  thuộc  về  môi  trường Marketing vi của doanh nghiệp?

a.  Các trung gian Marketing

b.  Khách hàng

c.  Tỷ lệ lạm phát hàng năm.

d.  Đối thủ cnh tranh.

 

 

 

2.  Môi  trường  Marketing    được  thể  hiện  bởi  những  yếu  tố  sau  đây, ngoại trừ:

a.  Dân số

b.  Thu nhp của dân cư.

c.  Lợi thế cạnh tranh.

d.  Các chỉ số về khả năng tiêu dùng.

 

 

 

3.  Trong  các  đối  tượng  sau  đây,  đối  tượng  nào    dụ  về  trung  gian Marketing ?

a.  Đối thủ cnh tranh.

b.  Công chúng.

c.  Những người cung ứng.

d.  Công ty vận tải, ô tô.


 

 

 

4. Tín ngưỡng và các giá trị ……… rt bn vững và ít thay đổi nhất.

a.  Nhân khẩu

b.  Sơ cấp

c.  Nhánh văn hoá

d.  Nn văn hoá

 

 

5. Các nhóm bảo vệ quyền lợi của dân chúng không bênh vực cho:

a.  Chủ nghĩa tiêu dùng.

b.  Chủ trương bảo vệ môi trường của chính phủ.

c.  Sự mở rộng quyền hạn của các dân tộc thiểu số

d.  Một doanh nghiệp trên thị trường tự do.

 

 

6. Văn hoá là một yếu tố quan trọng trong Marketing hiện đại vì:

a.  Không sn phẩm nào không chứa đng những yếu tố văn hoá.

b.  Hành vi tiêu dùng của khách hàng ngày càng giống nhau.

c.  Nhiệm   vụ   của   người   làm   Marketing      điều   chỉnh   hoạt   động marketing đúng với yêu cầu của văn hoá.

d.  Trên  thế  giới  cùng  với  quá  trình  toàn  cu  hoá  thi  văn  hoá  giữa  các nước ngày càng có nhiều điểm tương đồng.

 

 

7. Môi trường Marketing của một doanh nghiệp có thể được định nghĩa là:

a.  Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được.

b.  Một tập hợp của những nhân tố không thể kiểm soát được.

c.  Một tập hợp của những nhân tố bên ngoài doanh nghip đó.

d.  Một tập hợp của những nhân tố thể kiểm soát được không thể kiểm soát được.

 

 

8. Những nhóm người được xem công chúng tích cực của 1 doanh nghiệp thường có đặc trưng:

a.  Doanh nghip đang tìm sự quan tâm của họ.

b.  Doanh nghip đang thu hút sự chú ý của họ.

c.  Họ quan tâm tới doanh nghip với thái độ thin chí.

d.  Họ quan tâm tới doanh nghiệp họ nhu cầu đối với sn phẩm của doanh nghip.

 

 

9. Khi phân tích môi trường bên trong doanh nghip, nhà phân tích sẽ thấy được:

a.  Cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp.

b.  Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp c.  Cơ hội và điểm yếu của doanh nghip.

 

d.  Điểm mạnh và nguy cơ của doanh nghiệp

e.  Tt cả điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ.

 

 

10. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không thuộc phm vi của môi trường nhân khu học:

a.  Quy mô và tốc độ tăng dân số. b.  Cơ cấu tuổi tác trong dân cư.

c.  Cơ cấu của ngành kinh tế.

d.  Thay đổi quy mô hộ gia đình.

 

 

11. Khi Marketing sn phẩm trên thị trường, yếu tố địa yếu tố khí hu ảnh hưởng quan trọng nhất dưới góc độ:

a.  Thu nhp của dân cư không đều.

b.  Đòi hỏi sự thích ứng của sn phẩm

 c.  Nhu cầu của dân cư khác nhau.

d.  Không tác động nhiều đến hoạt động Marketing.

 

 

12. Đối thủ cạnh tranh của dầu gội đầu Clear tất cả các sn phẩm dầu gội đầu khác trên thị trường. Việc xem xét đối thủ cạnh tranh như trên đây là thuộc cấp độ:

a.  Cạnh tranh mong muốn.

b.  Cạnh tranh giữa các loại sn phẩm.

c.  Cạnh tranh trong cùng loại sn phẩm.

d.  Cạnh tranh giữa các nhãn hiệu.

 

 

13. Các tổ chức mua hàng hoá dịch vụ cho quá trình sn xuất để kiếm lợi nhuận và thc hiện các mục tiêu đề ra được gọi là thị trường ……

a.  Mua đi bán lại.

b.  Quốc tế.

c.  Công nghiệp.

 d.  Tiêu dùng.

e.  Chính quyền.

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved