Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , » 15 Câu Trắc nghiệm luật kinh tế–phần luật phá sản p2

15 Câu Trắc nghiệm luật kinh tế–phần luật phá sản p2

crackmoney

Câu 16: Luật phá sản năm 2004, không được áp dụng cho chủ thể kinh doanh nào sau đây:

a)      Doanh nghiệp nhà nước

b)     Doanh nghiệp tư nhân   

c)      Hộ kinh doanh

d)     Hợp tác xã

Câu 17: Theo luật phá sản 2004, một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi:

a)      Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu

b)     Doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh

c)      Khi tổng trị giá các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số nợ đến hạn

d)     Tất cả đều đúng

Câu 18: Vai trò của pháp luật phá sản là:

a)      Công cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ nợ và lợi ích hợp pháp của con nợ.

b)     Bảo vệ quyền lợi của nguời lao động.

c)      Góp phần tổ chức, cơ cấu lại nền kinh tế.

d)     Cả 3 đều đúng.

Câu 19: Theo luật phá sản năm 2004, thủ tục phá sản là thủ tục:

a)      Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ.

b)      Đòi nợ tập thể của các chủ nợ

c)      Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ.

d)     Cả 3 đều đúng.

Câu 20: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài:

a)      Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

b)     Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

c)      Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

d)     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Câu 21: Theo luật phá  sản năm 2004, doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án không được làm gì trong những điều sau:

a.      Thanh lý nợ không đảm bảo

b.      Chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành các khoản nợ có bảo m bằng tài sản của doanh nghiệp

c.       Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ

d.      Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 22: Theo luật phá sản 2004, thời hạn để tòa án quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp là:

a)      20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

b)      30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

c)      40 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

d)     Đáp án khác.

Câu 23: Theo luật phá sản năm 2004, có mấy bước tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hơp tác xã:

a)      2

b)     3

c)      4

d)     5

Câu 24:Đối tượng nào dưới đây không có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

a)      Đại diện của người lao động hoặc đại diện từ công đoàn

b)      Chủ nợ đảm bảo

c)      Chủ sở hữu doanh ngiệp nhà nước

d)     Tất cả đều đúng

 

Câu 25: Theo luật phá sản 2004, điều kiện để hội nghị chủ nợ hợp lệ là:

a.      Có hơn 1/2 số chủ nợ không đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không đảm bảo trở lên.

b.      Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia theo quy định.

c.       Có sự tham gia của tất cả chủ nợ.

d.      cả a và b

Câu 26: Theo luật phá sản 2004, có mấy trường hợp tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản

a)      2

b)      3

c)      4

d)     5

Câu 27: Theo luật phá sản 2004, đối tượng nào sau đây được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đầu tiên:

a)      Các khoản nợ của người lao động

b)      Chi phí phá sản

c)      Các khoản nợ không đảm bảo

d)     Đáp án khác

Câu 28: Theo luật phá sản năm 2004, thời hạn để doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ khiếu nại, kháng nghị về quyết định tuyên bố phá sản là

a)      5 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

b)     10 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

c)      20 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

d)     30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Câu 29: Khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ dẫn đến:

a)      Chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp.

b)     Vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong trường hơp đổi quyền sở hữu.

c)      Cả hai đều sai.

d)     Cả hai đều đúng.

Câu 30: Thủ tục giải quyết 1 vụ phá sản là thủ tục :

a)      Tư pháp

b)     Hành chính

c)      Dân sự

d)     Hình sự.

 

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved