Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » GMAT - All Skill Test

GMAT - All Skill Test

Question 1 :

Trừ 100 chỗ, tất cả vé cho những chỗ khác trong một sân vận động có 10.000 chỗ ngồi đã được bán. 20% trong số các vé đã bán được bán tại nửa mức giá và số vé còn lại được bán tại đủ mức giá là $2. Tìm tổng doanh thu từ việc bán vé?

Chọn một câu trả lời

a. $15.840

b. $17.820

c. $18.000

d. $19.800

e. $21.780

Question 2 :

Toàn bộ 40 tivi loại X và 80 tivi loại Y được mua cho một khách sạn. Nếu giá tivi loại Y gấp hai lần giá tivi loại X thì giá của tivi loại Y chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị hoá đơn?

Chọn một câu trả lời

a. 0,25%

b. 0,5%

c. 0,625%

d. 0,833%

e. 1,0%

Question 3 :

Nếu chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật là 34 m và diện tích của nó là 60 m2, chiều dài của cạnh dài là bao nhiêu m?

Chọn một câu trả lời

a. 5 m

b. 6 m

c. 10 m

d. 12 m

e. 15 m

Question 4

Al, Lew và Karen cùng góp tiền để mua quà cho một người bạn. Số tiền của Al góp ít hơn giá trị 1/3 món quà là 2 đô la; Số tiền Lew góp nhiều hơn giá trị 1/4 món quà là 2 đô la. Nếu Karen góp số tiền còn lại là 15 đô la thì giá trị món quà là bao nhiêu ?

Chọn một câu trả lời

a. $24

b. $33

c. $36

d. $43

e. $45

Question 5

Giá trị của - 3 - (- 10) lớn hơn giá trị của - 10 - (- 3) bao nhiêu ?

Chọn một câu trả lời

a. 0

b. 6

c. 7

d. 14

e. 26

Question 6

Nam cao hơn Tuấn hay không?

(1) Nam cao hơn An.

(2) An không cao bằng Tuấn.

Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

Question 7

. Trong hình bình hành ABCD, độ lớn của góc ADC là bao nhiêu khi ?

(1) Góc ABC > 90o.

(2) Góc BCD là 70o Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

Question 8

x2 và xy có bằng nhau khi?

(1) x2 y2 = (x + 5)(y - 5)

(2) x = y

Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

Question 9

70 có phải là số điểm trung bình trong bài kiểm tra của lớp khi:

(1) Trong bài kiểm tra này, một nửa lớp có điểm dưới 70 và nửa còn lại đạt điểm trên 70.

(2) Bài kiểm tra có điểm thấp nhất là 45 điểm và điểm cao nhất là 95.

Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

Question 10

DS0109. Tốc độ lái xe trung bình mỗi giờ của Minh trong suốt 15 phút là bao nhiêu?

(1) Anh ta đã lái được 10 dặm trong thời gian đó.

(2) Tốc độ tối đa của anh ta là 50 dặm/giờ và tốc độ chậm nhất là 35 dặm/giờ trong thời gian đó.

Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

Question 11

CR006.Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số tạp chí sắp xuất bản. Ba bài thơ F, H và L là của tác giả O, và ba bài còn lại – R, S và T là của tác giả W. Mỗi một bài thơ chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và 35. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ (tính từ trang đầu đến trang cuối) phải thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả.
 2. H phải xuất hiện trước T.
 3. R phải xuất hiện trước L.

Nếu S xuất hiện ở trang 15, bài thơ nào dưới đây buộc phải xuất hiện ở trang 25?

Chọn một câu trả lời

a. F

b. H

c. L

d. R

e. T

Question 12

CR007.Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số tạp chí sắp xuất bản. Ba bài thơ F, H và L là của tác giả O, và ba bài còn lại – R, S và T là của tác giả W. Mỗi một bài thơ chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và 35. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ (tính từ trang đầu đến trang cuối) phải thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả.
 2. H phải xuất hiện trước T.
 3. R phải xuất hiện trước L.

Nếu một bài thơ của tác giả O xuất hiện trên trang 10 thì cặp bài thơ nào dưới đây thoả mãn điều kiện mỗi một trong chúng đều có thể xuất hiện ở trang 35?

Chọn một câu trả lời

a. F và L

b. F và R

c. L và T

d. R và S

e. S và T

Question 13

.Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số tạp chí sắp xuất bản. Ba bài thơ F, H và L là của tác giả O, và ba bài còn lại – R, S và T là của tác giả W. Mỗi một bài thơ chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và 35. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ (tính từ trang đầu đến trang cuối) phải thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả.
 2. H phải xuất hiện trước T.
 3. R phải xuất hiện trước L.

Nếu F và S xuất hiện trên các trang 30 và 35 tương ứng thì cặp bài thơ nào sau đây buộc phải xuất hiện trên các trang 10 và 15 tương ứng?

Chọn một câu trả lời

a. H và L

b. H và R

c. H và T

d. L và R

e. L và T

Question 14

Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số tạp chí sắp xuất bản. Ba bài thơ F, H và L là của tác giả O, và ba bài còn lại – R, S và T là của tác giả W. Mỗi một bài thơ chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và 35. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ (tính từ trang đầu đến trang cuối) phải thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả.
 2. H phải xuất hiện trước T.
 3. R phải xuất hiện trước L.

Nếu T xuất hiện ở trang 15, F buộc phải xuất hiện ở trang nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời

a. 10

b. 20

c. 25

d. 30

e. 35

Question 15

Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số tạp chí sắp xuất bản. Ba bài thơ F, H và L là của tác giả O, và ba bài còn lại – R, S và T là của tác giả W. Mỗi một bài thơ chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và 35. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ (tính từ trang đầu đến trang cuối) phải thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả.
 2. H phải xuất hiện trước T.
 3. R phải xuất hiện trước L.

Nếu H xuất hiện ở trang 25, danh sách nào dưới đây là danh sách tất cả các bài thơ có thể xuất hiện ở trang 20?

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved