Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Các thuật ngữ trong Quản Lý Nhân Sự

Các thuật ngữ trong Quản Lý Nhân Sự

image

 

Job pricing Ấn định mức trả lương
Social security An sinh XH
Pay ranges Bậc lương
Classroom lecture Bài thuyết trình trong lớp
Questionaire Bảng câu hỏi
Pay roll/Pay sheet Bảng lương
Job description Bảng mô tả công việc
Job specification Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
Uncertainty Bất trắc
Open culture Bầu không khí văn hóa mở
The organization's culture Bầu không khí văn hóa tổ chức
Corporate culture Bầu văn hóa công ty
Breakdowns Bế tắc
Group life insuarance BH nhân thọ theo nhóm
Variable Biến số
Random variation Biến thiên ngẫu nhiên
Cyclical variation Biến thiên theo chu kỳ
Seasonal variation Biến thiên theo mùa
Appropriate status symbols Biểu tượng địa vị phù hợp
Internal equity Bình đẳng nội bộ
External equity Bình đẳng so với bên ngoài
Compensation equity Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ
Human resource department Bộ phận NS/Phòng NS
Orientation kit or packet Bộ tài liệu Hội nhập môi trường
Death in service compensation Bồi thường tử tuất
Second shift/swing shift Ca 2
Behavioral norms Các chuẩn mực hành vi
Norms Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn
Job behaviors Các hành vi đối với công việc
Pressure group Các nhóm gây áp lực
Reward Criteria Các tiêu chuẩn tưởng thưởng
Desterminants Các yếu tố quyết định
Employee manual Cẩm nang nhân viên
Cognitive dissonance Cảm ứng lạc điệu
Administrator carde/High rank cadre Cán bộ quản trị cấp cao
Strees of work Căng thẳng nghề nghiệp
Warning Cảnh báo
Subordinates Cấp dưới
Conflict tolerance Chấp nhận mâu thuẩn
Risk tolerance Chấp nhận rủi ro
Moving expenses Chi phí đi lại
Cost of living Chi phí sinh hoạt
Predictors Chỉ số tiên đoán
Profit sharing Chia lời
Job sharing Chia sẽ công việc
Official Chính quy, bài bản, nghi thức
Sound policies Chính sách hợp lý
Termination of nonmanegerial/Nonprofessional employees Cho nhân viên nghỉ việc
Reactive  Chống đỡ, phản ứng lại
Proactive Chủ động
Open systems forcus Chú trọng đến các hệ thống mở
People Forcus Chú trọng đến con người
Group emphasis Chú trọng vào nhóm
Job title Chức danh công việc
Stop- Smakong program Chương trình cai thuốc lá
Work simplication program Chương trình đơn giản hóa CV
Entry- level proferssinals Chuyên viên ở mức khởi điểm
Employment egency Cơ quan nhân dụng
Self- employed workers Công nhân làm nghề tự do
Task Công tác cụ thể
Job expenses Công tác phí
Job  Công việc
Key job Công việc chủ yếu
Benchmark job Công việc chuẩn để tính lương
Former employees Cựu nhân viên
Job enlargement Đa dạng hóa công việc
Group appraisal Đánh giá nhóm
Performance appraisal Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công tác
Assessment of employee potential Đánh giá tiềm năng nhân viên
Envalution and follow-up Đánh giá và theo dõi
Trainning Đào tạo
In- basket training  Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ
Apprenticeship training Đào tạo học nghề
Off the job trainning Đào tạo ngoài nơi làm việc
On the job trainning Đào tạo tại chổ
Vestibule training Đào tạo xa nơi làm việc
Output Đầu ra/ xuất lượng
Input Đầu vào/nhập lượng
Coaching Dạy kèm
Worker's compensation Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao động
Employee service Dịch vụ công nhân viên
Employee relation services Dịch vụ tương quan nhân sự
Services and benefits Dịch vụ và phúc lợi
Case study Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
Taboo Điều cấm kỵ
Adjusting pay rates Điều chỉnh mức lương
Comfortabe working conditions Điều kiện làm việc thoải mái
Vision/Vision driven Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn
Role paying Đóng kịch/nhập vai
Peers Đồng nghiệp
Congenial co-workers Đồng nghiệp hợp ý
Forecasting/Poresee or Forecast Dự báo
Performance appraisal data Dữ kiện đánh giá thành tích công tác
Pay leaders Đứng đầu về trả lương cao
Organizational commitment Gắn bó với tổ chức
Demotion Giáng chức
Computer-assisted instruction (CAI) Giảng dạy nhờ máy tính
Programmed intruction Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình
Education Giáo dục
Person-hours/man-hours Giờ công lao động của một người
Workhourse Giờ làm việc
Flextime Giờ làm việc uyển chuyển, linh động
Overtime Giờ phụ trội
Good Giỏi
Catorory A/Class A Hạng A
Employee behavior Hành vi của nhân viên
Wrongful behavior Hành vi sai trái
Extremen behavior Hành vi theo thái cực
Organizational behavior/Behaviour Hành vi trong tổ chức
Formal system Hệ thống chính thức
A system of shered values/ Meaning Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ
Termination Hết hạn hợp đồng
Penalty Hình phạt
Manpower inventory Hồ sơ nhân lực
Planning Hoạch định
Strategic planning Hoạch định chiến lược
Operational planning Hoạch định tác vụ
Performance Hoàn thành công việc
Conferrence Hội nghị
Orientation Hội nhập vào môi trường làm việc
Subcontracting Hợp đồng gia công
Means- ends orientation  Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh
Insurance plans Kế hoạch bảo hiểm
Employee stock owndership plan (ESOP) Kế hoạch cho NV sở hữu cổ phần
Gain sharing payment or the halsey premium plan Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng
Scanlon plan Kế hoạch scanlon
Human resource planning Kế hoạch Tài nguyên NS/QTNS
Standard hour plan Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định
Straight piecework plan Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm
Career planning and development Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp(Thăng tiến nghề nghiệp)
Retirement plans Kế hoạch về hưu
Poor/Unsatisfactory Kém
Ability Khả năng
Aiming Khả năng nhắm đúng vị trí
Physical exemination Khám sức khỏe
The shared aspect of culture Khía cạnh văn hóa được chia sẻ
Graphology Khoa nghiên cứu chữ viết
Physiognomy Khoa tướng học
Blank(WAB) Khoảng trống trong mẫu đơn
Unofficial Không- Chính quy, bài bản, nghi thức
Job environment Khung cảnh công việc
Controlling Kiểm tra
Polygraph Tests Kiểm tra bằng máy nói dối
Competent supervision Kiểm tra khéo léo
Knowledge Kiến thức
Discipline Kỷ luật
Skills Kỹ năng/tay nghề
Denphi technique Kỹ thuật Delphi
Quantitative techniques Kỹ thuật định lượng
Zero-Base forecasting technique Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm
Audio visual technique Kỹ thuật nghe nhìn
Performance expectation  kỳ vọng hoàn thành công việc
How to influence human behavior Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của cong người
Night work Làm việc ban đêm
The third shift/ Graveyard shift Làm việc ca 3
Telecommuting Làm việc ở nhà truyền qua computer
Leading Lãnh đạo
Work sampling Lấu mẫu công việc
Job rotation Luân phiên công tác
Compensation Lương bổng
Incentive compensation Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS
Non-Finalcial compensation Lương bổng đãi ngộ phi tài chính
Finalcial compensation Lương bổng đãi ngộ về tài chính
Wage Lương công nhật
Gross salary Lương gộp (Chưa trừ thuế)
Starting salary Lương khởi điểm
Salary advances Lương tạm ứng
Two-factor theory Lý thuyết 2 yếu tố
Motivation hygiene theory Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh
Application Form Mẫu đơn xin viêc
Conflict  Mâu thuẩn 
Air conflict  Mâu thuẩn cởi mở/ công khai
The resource dependence model  Mô hình dựa vào tài nguyên
The natural selection model  Mô hình lựa chọn tự nhiên
Behavior modeling Mô hình ứng xử
Simulation Mô phỏng
External environment Môi trường bên ngoài
Internal environment Môi trường bên trong
Specific environment Môi trường đặc thù
Work environment Môi trường làm việc
Operational/task-environment Môi trường tác vụ/công việc
General environment Môi trường tổng quát
Microen environment Môi trường vi mô
Macroen environment Môi trường vĩ mô
Mega- environment Môi trường vĩ mô
Pay rate Mức Lương 
Going rate/wege/ Prevailing rate Mức lương hiện hành trong XH
Hierarchy of human needs Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người
Entrepreneurial Năng động, sáng tạo
Pay grades Ngạch/hạng lương
Pay-day Ngày phát lương
Vacation leave Nghỉ hè (Có lương)
Holiday leave Nghỉ lễ (có lương)
Leave/Leave of absence Nghỉ phép
Paid leave Nghỉ phép có lương
Sick leaves Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương
Annual leave Nghỉ phép thường niên
Maternity leave Nghỉ sanh (Có lương)
Motion study Nghiên cứu cử động
Time study Nghiên cứu thời gian
Research and development Nghiên cứu và phát triển
Super class Ngoại hạng
Unemployed Người thất nghiệp
Principle "Equal pay, equal work" Nguyên tắc công bằng lương bổng(Theo năng lực)
Hot stove rule Nguyên tắc lò lửa nóng
Written reminder Nhắc nhở bằng văn bản
Oral reminder Nhắc nhở miệng
Perception Nhận thức
Aggrieved employee Nhân viên bị ngược đãi
Career employee Nhân viên chính ngạch/Biên chế
Daily worker Nhân viên công nhật
Employee recording Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác
Present employees Nhân viên hiện hành
Contractual employee Nhân viên hợp đồng
Temporary employees Nhân viên tạm
Floater employee Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên
Duty Nhiệm vụ
Employee referrals Nhờ nhân viên giới thiệu
Informal group Nhóm không chính thức
Safety/Security needs Nhu cầu an toàn/bảo vệ
Esteem needs Nhu cầu được kính trọng
Physiological needs Nhu cầu sinh lý
Seft-actualization needs Nhu cẩu thể hiện bản thân
Social needs Nhu cầu XH
Pay followers  Những người/hãng có mức lương thấp
Job posting Niêm yết chổ làm còn trống
Quality of work life Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc
Manegerial judgerment Phán đoán của cấp quản trị
Job analysis Phân tích công việc
Regression analysic Phân tích hồi quy
Correlation analysis Phân tích tương quan
Ratio analysis Phân tích tỷ suất nhân quả
Trend analysis Phân tích xu hướng
Punishment Phạt
Development Phát triển
Human resource development Phát triển Tài nguyên nhân sự
Ratifying the agreement Phê chuẩn thỏa ước
New employee checklist Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới
Job enrichment Phong phú hóa công việc
Interview Phỏng vấn
One-on-one interview Phỏng vấn cá nhân
Stress Interview Phỏng vấn căng thẳng
The appraisal interview Phỏng vấn đánh giá
Problem solving interiew Phỏng vấn giải quyết vấn đề
Derective interview Phỏng vấn hướng dẫn
The Unstructured/ Nonderective/Unpatterned interview Phỏng vấn ko theo mẫu
Group interview Phỏng vấn nhóm/
Tell-and-listen interview Phỏng vấn nói và nghe
Tell-and-sell interview Phỏng vấn nói và thuyết phục
Employment interview/ In-depth interview Phỏng vấn sâu
Preliminary interview/Initianscreening interview Phỏng vấn sơ bộ
Structured/Diredtive/Patterned interview Phỏng vấn theo mẫu
Mixed interview Phỏng vấn tổng hợp
Benefits Phúc lợi
Essay method Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật
Narrative form rating method Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật
The critical incident method Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng
Rating scales method Phương pháp mức thang điểm
Graphic rating scales method Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị
Paired comparisons method Phương pháp so sánh từng cặp
Simolators Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng
The weighted appliction Phương pháp tính trọng số (Tỷ lệ)
Bottom-up approach Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên
Ranking method Phương pháp xếp hạng
Aternation Ranking method Phương pháp xếp hạng luân phiên
Board interview/Panel interview PV hội đồng
Symbolic view Quan điểm biểu tượng
Omnipotent view Quan điểm vạn năng
Bureacratic Quan liêu, bàn giấy
Observation Quan sát
Managerment By Ojectives(MBO) Quản trị bằng các mục tiêu
Salary and eages administration Quản trị lương bổng
Marketing managerment Quản trị Marketing
Personnel managerment Quản trị nhân viên
Production/Services managerment Quản trị sản xuất dịch vụ
Finalcial managerment Quản trị Tài chính
Integrated human resource managerment Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể
Human resource managerment Quản trị Tài nguyên NS/ Quản trị NS
Line management Quản trị trực tuyến
Immediate supevisior Quản trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp)
Outplacement Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác
Internship Sinh viên thực tập
Manpower replacement chart  Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực
Résumé/Curriculum vitae(C.V) Sơ yếu lý lịch
Job peformance Sự hoàn thành công tác
Unit intergration Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị
Finger dexterity Sự khéo léo của ngón tay
Manualdexterity Sự khéo léo của tay
Miniaturization Sự thu nhỏ
Reference and background check/Background investigation Sưu tra lý lịch
Reorientation Tái Hội nhập vào môi trường làm việc
Fair Tạm 
Layoff Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm
Challenge Thách đó
Seniority Thâm niên
Promotion Thăng chức
Surplus of workers Thặng dư nhân viên
Pay lader/Pay scale Thang lương
Disciplinary action Thi hành kỷ luật
Adaptive Thích nghi
Job satisfaction Thỏa mãn với công việc
Labor agreement Thỏa ước lao động
Collective agreement Thỏa ước tập thể
Job bidding Thong báo thủ tục đăng ký
Lethargic Thụ động
Grievance procedure Thủ tục giải quyết khiếu nại
Intership Thực tập sinh
Employee leasing Thuê mướn Nhân viên
Collective bargaining Thương nghị tập thể
Award/reward/gratification/bomus Thưởng, tiền thưởng
Transfer Thuyên chuyển
Job envolvement Tích cực với công việc
Take home pay Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế)
Discriplinary action process Tiến trình thi hành kỷ luật
Selecttion process Tiến trình tuyển chọn
The recruitment process Tiến trình tuyển mộ
Premium pay Tiền trợ cấp độc hại
Hazard pay Tiền trợ cấp nguy hiểm
Member identity Tính đồng nhất giữa các thành viên
Organizing Tổ chức
Wrist-finger speed Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay
Combination of methods Tổng hợp các phương pháp
Pay Trả lương
100 per cent premium payment Trả lương 100%
Gantt task anh Bonus payment Trả lương co bản cộng với tiền thưởng
Picework payment Trả lương khoán sản phẩm
Incentive payment Trả lương kích thích lao động
Individual incentive payment Trả lương theo cá nhân
Emerson efficency bonus payment Trả lương theo hiệu năng Emerson
Group incentive plan/Group incetive payment Trả lương theo nhóm
Time payment Trả lương theo thời gian
Stock option Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ
Payment for time not workerd Trả lương trong thời gian không làm việc
Personality tests Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách
Work sample tests  Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể
Job knownledge test Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn
Cognitive ability test Trắc nghiệm khả năng nhận thức
Testing for acquired immune deficency syndrome Trắc nghiệm khả năng SIDA
General knowledge tests Trắc nghiệm kiến thức tổng quát
Vocational interest tests Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp
Drug testing Trắc nghiệm sử dụng bằng thuốc
Psychological tests Trắc nghiệm tâm lý
Selection test Trắc nghiệm tuyển chọn
Interlligence tests Trắc nghiện trí thông minh
Responsibility Trách nhiệm
Corporate philosophy Triết lý công ty
Allowances Trợ cấp
Travel benefits Trợ cấp đi đường
Severence pay Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng(Giảm bien chế, cưới, tang)
Family benefits Trợ cấp gia đình
Educatiol assistance Trợ cấp giáo dục
Unemployment benefits Trợ cấp thất nghiệp
Social assistance Trợ cấp XH
Medical benefits Trợ cấp Y tế
Buisiness games Trò chơi kinh doanh
Arbitrator Trọng tài
Average Trung bình
Day care center Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc
Student place ment center Trung tâm sắp xếp cho sinh viên
Self appraisal Tự đánh giá
Labor relations Tương quan lao động
Employee relations/Internal employee relation Tương quan nhân sự 
Internal employee relations Tương quan nhân sự nội bộ
Employment Tuyển dụng
Recruitment Tuyển mộ
Vonluntary applicant/ unsolicited applicant Ứng viên nộp đơn tự do
Paid absences Vắng mặt vẫn được trả tiền
Totem  Vật được thờ phụng
Early retirement  Về hưu sớm
Violation of company rules Vi phạm điều lệ của Cty
Violation of law Vi phạm luật
Violation of health and safety standards Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động
Overcoming Breakdowns Vượt khỏi bế tắc
Evalution of application/ Review of application Xét đơn xin việc
Resignaton Xin thôi việc
Voluntary resignation Xin thôi việc tự nguyện
Tendency Xu hướng
The long- run trend Xu hướng lâu dài
Outstanding Xuất sắc
Heath and safety Y tế và An toàn lao động
Pay-slip Phiếu lương
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved