Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Đồ án Quản Trị Kinh Doanh - Chuyên đề thực tập tại CTY CP Vận Tải VP

Đồ án Quản Trị Kinh Doanh - Chuyên đề thực tập tại CTY CP Vận Tải VP

Đề tài thực tập :

"Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô VP giai đoạn hậu cổ phần hoá

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

 • I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD

 • 1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD
 • 3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp
 • 3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD
 • 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp
 • 1.1. Các nhân tố bên ngoài
 • 4.2. Các nhân tố bên trong
 • 5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD

III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD

 • 1. Chỉ tiêu doanh lợi
 • 2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế
 • 3. Hiệu quả sử dụng vốn
 • 4. Hiệu quả sử dụng lao động
 • 5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu

III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp

 • 1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD
 • 1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD
 • 1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu
 • 1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp
 • 1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt
 • 2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp
 • 2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước
 • 2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp
 • 2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH
 • 2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động

Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC

I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc
 • 1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2. Tình hình lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc
 • 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc
 • 3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc
 • 3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
 • 4. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông
 • 5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
 • 5.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty
 • 5.2. Các hình thức kinh doanh cụ thể

II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH

 • 1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty
 • 1.1. Năng lực nội bộ công ty
 • 1.2. Nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty
 • 2. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH
 • 3. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH
 • 3.1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH
 • 3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC

I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc năm 2006

 • 1. Về tổ chức và lao động
 • 2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước
 • 3. Kế hoạch phương tiện
 • 4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006
 • 5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006

II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc

 • 1. Giải pháp về phía công ty
 • 1.1. Giải pháp về vốn và tài chính
 • 1.2. Giải pháp về lao động
 • 1.3. Tối thiểu hoá các chi phí nhằm tăng lợi nhuận tương quan
 • 2. Giải pháp về phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan
 • 2.1.Giải pháp về vốn
 • 2.2. Các giải pháp nhằm đẳm bảo doanh thu cho doanh nghiệp
 • 2.3. Một số giải pháp khác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

love4all1080_download

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved