Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , » Basic & Advance SQL – Lấy 1 số bản ghi ngẫu nhiên rất hay

Basic & Advance SQL – Lấy 1 số bản ghi ngẫu nhiên rất hay

    Thực ra để lấy ra 1 số bản ghi ngẫu nhiên trong MS SQL, chúng ta sử dụng mệnh đề ORDER BY NEWID()sau câu lệnh truy vấn sẽ giúp cho bạn lấy ra được các bản ghi hoàn toàn ngẫu nhiên sau mỗi lần thực thi. Hàm NEWID() mỗi lần được gọi sẽ trả về một giá trị kiểu UniqueIdentifier bất kỳ và duy nhất. Chúng ta sử dụng đoạn code dưới đây để lấy ra ngẫu nhiên 10 sản phẩm từ bảng Products:

SELECT TOP 10 * FROM dbo.Products ORDER BY NEWID()

Bây giờ có 1 điều kiện truy vấn phức tạp hơn. Ta có 2 bảng: bảng Products và bảng Categories

Click to view images:

Dùng câu lệnh truy vấn SQL lấy ngẫu nhiên mỗi chủng loại (bảng Categories) ra 2 sản phẩm (từ bảng Products liên kết với bảng Categories)

Câu lệnh truy vấn sẽ như sau:

SELECT P.* FROM Products P
JOIN (SELECT ProductID,
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CategoryID ORDER BY NEWID()) AS ID
      FROM Products) XT 
ON P.ProductID = XT.ProductID
WHERE XT.ID <= 2
ORDER BY P.CategoryID, P.ProductID

Và dưới là kết quả sau mỗi lần thực thi:

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved