Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , » Đề cương Quản Lý Nhân Sự trong các cơ quan tổ chức

Đề cương Quản Lý Nhân Sự trong các cơ quan tổ chức

dieu_can_lam_trong_qlns

Câu hỏi nhân sự

 

Câu 1.Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực.Phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự.

Câu 2.Phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước

Câu 3.Trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhâ lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động đó?                                                                                                                                                                                                  

Câu 4.Tập sự là gì?Những vấn đề cần quan tâm khi tiến hành tập sự cho người mới được tuyển vào cơ quan quản lý hành chính nhà nước?

Câu5: phân tích mục tiêu của hoạt động QLNNL trong các cơ quan HCNN.

Câu 6: Trìnhbày những hoạt động cơ bản trong quá trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan QLHCNN.

Câu7:Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực của tổ chức.

Câu 8:Phân tích các yếu tố môi trường bên trong tác động đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

Cõu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chớnh nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao động riêng cho các cơ quan đó, hóy nờu 1 số biện phỏp để tạo lập thị trường lao động riêng.

Câu 10: Trình bày các phương pháp đánh giá nhân sự trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?

Câu 11.Phân tích ưu nhược điểm của mô hình  chức nghiệp và mô hình việc làm trong hoạt động quản lý nguồn nhân  của các cơ quan hành chính nhà nước.

Câu 12. Phân tích ý nghĩa và lợi ích của quá trình tập sự đối với người mới được tuyển vào cơ quan hành chính nhà nước?Vai trò người quản lý và cá nhân trong quá trình tập sự

Câu 13:Trình bày việc phân loại người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Câu 14. Mục đích của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là gì?Để có hiệu quả phải chú ý tới vấn đề gì?

Câu 15.Phân tích vai trò của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong các cơ quan quan lý hành chính nhà nước.

Câu 16.Phân tích quy trình đánh giá nhân sự trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Liên hệ thực tiễn ở Việt nam?

Câu 17. Phân tích những nội dung cơ bản của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Theo anh chị những khó khăn hiện nay trong công tác này của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt nam là gì? Hãy nêu cách khắc phục

Câu 18. Phân tích các nghĩa vụ của người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Liên hệ thực tiễn việc thực hiện các nghĩa vụ ở Việt nam hiện nay?

Cõu19: Phân tích ngắn gọn các bước trong quy trỡnh kế hoạch hoỏ nguồn nhõn lực trong cỏc cơ quan quản lý hành chớnh Nhà nước

Câu 20.Phân tích các quyền lợi của người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Những khó khăn trong việc thực hiện các quyền lợi đó?

Cõu21: Tại sao phải lựa chọn và kế hoạch hoá con đường chức nghiệp của người làm việc trong cơ quan quản lý hành chớnh Nhà nước. Vai trũ của từng cỏ nhõn và cỏc nhà quản lý được thể hiện trong hoạt động này như thế nào?

Câu 22. Những nguyên nhân dẫn đến thuyên chuyển và đề bạt người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?

Câu 23:Phân tích mục đích của hoạt động đánh giá nhân sự trong các cơ quan QLHCNN?

Câu24:phân tích các quyền lợi của người làm việc trong các cơ quan QLHCNN? Những khó khăn trong việc thực hiệncác quyền lợi đó?

Câu 25: Trình bày các hình thức kỷ luật lao động đối với các nhóm ngườikhác nhau trong cơ quan QLHCNN ở việt nam? ý nghĩa công tấc kỷ luật trong hoạt động quản lý nguồn nhân lựccủa cơ quan QLHCNN.

Câu 26.Những nguyên nhân dẫn đến giảm bớt và sa thải người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Liên hệ thực tiễn vấn đề này ở Việt nam?

Cõu28: Phân tích ý nghĩa của văn hoá tổ chức trong cơ quan hành chính Nhà nước.

 

 

love4all1080_download

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved