Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » Phỏng vấn tuyển dụng - ASP.NET

Phỏng vấn tuyển dụng - ASP.NET

asp-net-logo

Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      How to prevent ASP pages from caching
            (Làm thế nào để  ngăn không cho các trang của ASP bị cache lại?)
2.      Difference - ASP and ASP.NET
            (Cho biết sự khác biệt giữa ASP và ASP.NET?)
3.      What is the working of output caching in ASP.NET
            (Thế nào là output caching trong ASP.NET?)
4.      Use of Web.configure in ASP.net with examples
            (Cho một số ví dụ về cách sử dụng Web.configure trong ASP.NET?)
5.      Difference - Server.Transfer and Response.Redirect. What should we prefer
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa Server.Transfer và Response.Redirect. Ta nên dùng cách
nào?)
6.      Difference - ADO Recordset and ADO.NET Dataset
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa ADO Recordset và ADO.NET Dataset?)
7.      How to use multiple security levels through secure login
            (Làm thế nào để sử dụng cơ chế an ninh đa cấp thông qua Secure Login?)
8.      Turning off cookies for a page
            (Làm thế nào để tắt chế độ Cookie trong một trang web?)
9.      How to create cookie for a month, permanant cookie
            (Làm sao để tạo Cookie trong một tháng, Cookie vĩnh viễn?)
10.  How to wrap up calls to web service
            (Làm thế nào để bao lại tất cả các yêu cầu đến một dịch vụ Web?)
11.  Describe session handling in ASP
            (Trình bày về cách quản lý Session trong ASP?)
12.  Adding hyperlink column to the DataGrid
            (Làm thế nào để thêm cột hyperlink vào trong DataGrid?)
13.  Abandon session that is alreading running
            (Làm sao để hủy một Session đang chạy?)
14.  Difference - Boxing and unboxing
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa Boxing và Unboxing?)
15.  Using SOAP call
            (Làm thế nào để sử dụng lời gọi đến SOAP?)
16.  Reading XML data using ASP
            (Trong ASP, Làm thế nào để đọc dữ liệu từ XML?)
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved