Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Trắc nghiệm GMAT số 1

Trắc nghiệm GMAT số 1

Gmat_IQ

 

Question 1

Điểm : 1


Một bữa ăn ở nhà hàng chưa tính tiền phục vụ hết 35,50 $. Nếu phí phục vụ lớn hơn 10% và nhỏ hơn 15% số tiền bữa ăn thì toàn bộ số tiền cho bữa ăn là bao nhiêu giữa các khoảng?

Chọn một câu trả lời

a. $40 và $42

 

b. $39 và $41

 

c. $38 và $40

 

d. $37 và $39

 

e. $36 và $37

 

 

Question 2

Điểm : 1

Với mọi số s và t, toán tử * được định nghĩa là s*t = (s - 1)( t + 1). Nếu (-2)*x = -12, thì x = ?

 

Chọn một câu trả lời

a. 2

 

b. 3

 

c. 5

 

d. 6

 

e. 11

 

 

Question 3

Điểm : 1

Năm 1979, khoảng 1/3 trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng 1/2 số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?

 

Chọn một câu trả lời

a. 18.6

 

b. 9.3

 

c. 6.2

 

d. 3.1

 

e. 1.6

 

 

Question 4

Điểm : 1

Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng ?

 

Chọn một câu trả lời

a. 23x + 17y = 19

 

b. 17x - 23y = 9

 

c. 17x + 23y = 19

 

d. 14x + 5y = 6

 

e. 5x - 14y = - 6

 

 

Question 5

Điểm : 1

Biết rằng 1/2 của số tiền trong một quỹ đầu tư được đầu tư vào cổ phiếu A, 1/4 được đầu tư vào cổ phiếu B, và 1/5 được đầu tư vàocổ phiếu C, còn lại $10.000 đầu tư vào trái phiếu. Hỏi tổng số tiền của quỹ đầu tư là bao nhiêu ?

Chọn một câu trả lời

a. $100.000

 

b. $150.000

 

c. $200.000

 

d. $500.000

 

e. $2.000.000

 

 

Question 6

Điểm : 1

 

. Nếu hiện giờ giá của 1 mặt hàng là 3,600 đôla thì 2 năm trước giá của nó là bao nhiêu?

Giá của mặt hàng này tăng lên 10% mỗi năm trong suốt 2 năm trước.

Giá hiện tại của nó bằng 1.21 lần giá của nó 2 năm trước.


Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

 

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

 

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

 

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

 

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

 

 

Question 7

Điểm : 1

 

DS0120. Ban đầu người buôn bán nữ trang đề nghị đưa ra mức giá bán chiếc vòng đeo tay có giá tăng 40% giá gốc. Hỏi giá gốc là bao nhiêu?

(1) Sau khi giảm giá chào hàng 10% người bán nữ trang đã bán nó với giá là 403 đôla.

(2) Người bán nữ trang đã bán chiếc vòng với giá 1,953 đôla.


Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

 

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

 

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

 

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

 

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

 

 

Question 8

Điểm : 1

 

DS0102. Giá của 1 chiếc áo khoác đã bị giảm đi bao nhiêu % ?

(1) Giá ban đầu của nó là 380 đôla

(2) Giá ban đầu cao hơn giá của nó khi bị hạ là 50 đôla.


Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

 

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

 

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

 

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

 

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

 

 

Question 9

Điểm : 1

 

DS0103. Nếu như sân bóng chày là 1 hình chữ nhật, chiều rộng của nó là bao nhiêu?

Tỷ lệ của chiều dài so với chiều rộng là 7/2.

Chu vi của sân là 396 m.


Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

 

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

 

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

 

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

 

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

 

 

Question 10

Điểm : 1

 

DS0104. Giá trị của x – 1 là bao nhiêu nếu:

(1) x + 1 =3

(2) x 1 < 3


Để trả lời câu hỏi trên thì:

Chọn một câu trả lời

A. (1) đủ để trả lời; nhưng (2) không đủ

 

B. (2) đủ để trả lời; nhưng (1) không đủ

 

C. Phải cả (1) và (2) mới đủ để trả lời. Nếu chỉ một trong hai mệnh đề thì không đủ.

 

D. Chỉ cần dùng một mệnh đề trong (1) và (2) thì cũng đã đủ

 

E. Dùng cả (1) và (2) cũng không đủ

 

 

 

Question 11

Điểm : 1  

CR001.Một bể trộn của một nhà máy nhận nguyên liệu lỏng từ 6 van riêng biệt được đánh nhãn: R, S, T, U, Y, Z. Mỗi một van có hai trạng thái: mở và đóng. Người điều khiển bể trộn cần đảm bảo rằng các van được đóng và mở tuân thủ theo các yêu cầu sau:

 

1.      Nếu T mở thì cả S và Z phải đóng

2.      R và Z không thể cùng đóng một lúc

3.      Nếu Y đóng thì Z cũng phải đóng

4.      S và U không thể cùng mở một lúc

Nếu Z mở thì điều nào sau đây buộc phải đúng?

Chọn một câu trả lời

a. R mở

 

b. S mở

 

c. T mở

 

d. U mở

 

e. Y mở

 

 

Question 12

Điểm : 1

CR002.Một bể trộn của một nhà máy nhận nguyên liệu lỏng từ 6 van riêng biệt được đánh nhãn: R, S, T, U, Y, Z. Mỗi một van có hai trạng thái: mở và đóng. Người điều khiển bể trộn cần đảm bảo rằng các van được đóng và mở tuân thủ theo các yêu cầu sau:

 

1.      Nếu T mở thì cả S và Z phải đóng

2.      R và Z không thể cùng đóng một lúc

3.      Nếu Y đóng thì Z cũng phải đóng

4.       S và U không thể cùng mở một lúc

Nếu R đóng và U mở thì điều nào sau đây buộc phải đúng?

Chọn một câu trả lời

a. S mở

 

b. T mở

 

c. T đóng

 

d. Y đóng

 

e. Z đóng

 

 

Question 13

Điểm : 1

CR003.Một bể trộn của một nhà máy nhận nguyên liệu lỏng từ 6 van riêng biệt được đánh nhãn: R, S, T, U, Y, Z. Mỗi một van có hai trạng thái: mở và đóng. Người điều khiển bể trộn cần đảm bảo rằng các van được đóng và mở tuân thủ theo các yêu cầu sau:

1.      Nếu T mở thì cả S và Z phải đóng

2.      R và Z không thể cùng đóng một lúc

3.      Nếu Y đóng thì Z cũng phải đóng

4.      S và U không thể cùng mở một lúc

Nếu ta đóng số lượng lớn nhất có thể các van cùng một lúc, điều nào sau đây buộc phải đúng?

Chọn một câu trả lời

a. R mở

 

b. S mở

 

c. T mở

 

d. Z mở

 

e. Tất cả các van đều đóng

 

 

 

Question 14

Điểm : 1

CR004.Đúng 6 bài thơ sẽ được đăng trong số tạp chí sắp xuất bản. Ba bài thơ F, H và L là của tác giả O, và ba bài còn lại – R, S và T là của tác giả W. Mỗi một bài thơ chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và 35. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ (tính từ trang đầu đến trang cuối) phải thoả mãn các điều kiện sau:

  1. Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả.
  2. H phải xuất hiện trước T.
  3. R phải xuất hiện trước L.

Thứ tự nào dưới đây là một thứ tự chấp nhận được mà các bài thơ có thể xuất hiện trong tạp chí (tính từ đầu đến cuối)

 

Like và chia sẻ với bạn bè :

1 comment:

Bạn có ý kiến thắc mắc hay bình luận gì về bài viết này vui lòng để lại lời nhắn.Cám ơn bạn đã ghé thăm !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved