Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , » Ebook tìm hiểu về Backbone JS (English version)

Ebook tìm hiểu về Backbone JS (English version)

image

Đây là 1 cuốn Ebook rất hay, giải thích chi tiết và cặn kẽ về cách sử dụng Backbone.js không chỉ cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về nó mà còn có rất nhiều những ví dụ nâng cao mà bạn có thể thực hành theo 1 cách dễ dàng.

Xem qua bảng phụ lục sách bên dưới

Table of Contents

Why do you need Backbone.js?

            Why single page applications are the future

            So how does Backbone.js help?

            Other frameworks

            Contributors

What is a view?

The “el” property

Loading a template

Listening for events

Tips and Tricks

Relevant Links

Contributors

What is a model?

Setting attributes

Getting attributes

Setting model defaults

Manipulating model attributes

Listening for changes to the model

Interacting with the server

Creating a new model

Getting a model

Updating a model

Deleting a model

Tips and Tricks

Contributors

What is a collection?

            Building a collection

What is a router?

Dynamic Routing

Dynamic Routing Cont. “:params” and “*splats

Relevant Links

Contributors

Organizing your application using Modules (require.js)

What is AMD?

Why Require.js?

Getting started

Example File Structure

Bootstrapping your application

What does the bootstrap look like?

How should we lay out external scripts?

A boiler plate module

App.js Building our applications main module

Modularizing a Backbone View

Modularizing a Collection, Model and View

Conclusion

Relevant Links

Contributors

Lightweight Infinite Scrolling using Twitter API

Getting started

The Twitter Collection

Setting up the View

The widget template

Conclusion

Simple example - Node.js, Restify, MongoDb and Mongoose

Getting started

The technologies

Node.js

Restify

MongoDb

Mongoose

Building the server

Restify configuration

MongoDb/Mongoose configuration

Mongoose Schema

Setting up the routes

Setting up the client (Backbone.js)

Saving a message

Retrieving a list of messages

Conclusion

Relevant Links

Cross-domain Backbone.js with sessions using CORS

Security

Getting started

Checking session state at first load

An example Session model

Hooking up views to listen to changes in auth

Building a compatible server

Example node server

Conclusion

Relevant Links

SEO for single page apps

How does redirecting bots work?

Implementation using Phantom.js

Redirecting bots

Relevant Links

DOWNLOAD LINK

Backbone Tutorials

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved