Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Mẫu bản kiểm điểm theo NQ TW 4 - Lào Cai

Mẫu bản kiểm điểm theo NQ TW 4 - Lào Cai

dang-vien-tu-kiem-diem

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

clip_image001………………., ngày      tháng     năm 2012                  

                                                                                                                 Mẫu số 1

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

 

 

            - Họ và tên:……………………………………………………………..

            - Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………..

            - Ngày vào Đảng:……………………, Chính thức…………………….

            - Chức vụ:………………………………………………………………

            Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 03/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai và các hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bản thân tôi tự kiểm điểm theo 3 nội dung như sau:

            1. Về việc rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo dức tác phong, thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.  

             - Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý trí, hành động và sự đoàn kết trong nội bộ Ban thường vụ, Ban Chấp hành và toàn đảng bộ mình.

            - Có dung túng bỏ qua hoặc phụ hoạ với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối quan điểm và nghị quyết của Đảng không?

            - Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi học hỏi để tham gia vào xây dựng các nghị quyết về xây dựng Đảng nhất là công tác tư tưởng chính trị hay không?

            - Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh điều lệ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng tới uỷ tín của Đảng,  uy tín của người cán bộ, đảng viên không?

            - Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư không?

            - Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân và hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không?

            - Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”, địa phương chủ nghĩa không?

            - Có khách quan, trung thực, công tâm khi đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí của mình không?

            - Có đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình góp ý không?

            - Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng không?

            - Có nể nang, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền không?

            - Có lợi dụng chức quyền hoặc tác động để ban hành các cơ chế, quy định nhằm làm lợi cho cá nhân hay “lợi ích nhóm” hay không?

            - Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí, có làm trái quy định trong quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước, huy động vốn và cho vay vốn tín dụng, thẩm định, phê duyệt đấu thầu dự án…. có để các Doanh nghiệp “tác động” chi phối đến các quyết định không?

            - Có chạy hoặc chấp nhận các loại chạy như văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu không?

            - Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học…. trái quy định. Có lợi dụng chức vụ để chiếm dụng, vay, mượn, tiền, tài sản của đối tượng ttrực tiếp quản lý trái quy định không?

            - Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác không?

            - Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để để bố, mẹ, vợ (chồng), con, họ tộc lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi không?

            - Có kê khai trung thực, tài sản, thu nhập không?

            - Có sống xa hoa, lãng phí, mê tín dị đoan, tổ chức cưới, lễ tang, các ngày kỷ niệm, lễ tết…..xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi và có cờ bạc, rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?

            - Có thật thà, khiêm tốn, học tập lắng nghe dân, nghe cấp dưới không?

 

            2. Kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ

            - Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc các cơ quan, ngành, cơ sở được phân công phụ trách.

            - Có thật sự công tâm, khách quan trong sáng trong công tác cán bộ và có thực hiện đúng các quy định, quy trình của Đảng về công tác cán bộ không?

            - Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ, có bị chi phối bởi lợi ích nhóm “Hậu duệ”, “Tiền tệ”, “Quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách tác động, ép buộc, bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?

            - Có kiến quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến, trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?

            - Bản thân thực hiện sự phân công, điều động, bố trí của tổ chức như thế nào? có vi phạm gì về công tác cán bộ không?

            3. Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

            - Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm, tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực để mưu cầu cá nhân.

            - Có chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? Có mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?

            - Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể không?

                - Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao?

            - Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ, lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt làm việc Ban Thường vụ, ban chấp hành; ban cán sự đảng, đảng đoàn không?

            - Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của ngành, lĩnh vực, đơn vị địa phương mình phụ trách không?

 

4. Ý kiến của bản thân về những góp ý của tổ chức, cá nhân; gợi ý kiểm điểm của cấp trên (nếu có); trách nhiệm của cá nhân trong những hạn chế kiểm điểm của tập thể. Cần làm rõ những góp ý nào là đúng phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm thế nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, giải trình? Những vấn đề cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

           

5. Kế hoạch, biện pháp khắc phục sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

           

                                                                                       NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

                                                                              (Ký tên)

 

 

           

 

                                                                                                               Nguyễn Văn A

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved