Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , » Basic SQL - Các hàm toán học trong SQL

Basic SQL - Các hàm toán học trong SQL


abs (num_expr) : Giá trị tuyệt đối của một số .
Ví dụ : Code:select abs(- 43)
Kết quả trả về là : 43


floor (num_expr) : Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị .
Ví dụ : Code:select floor ( 43,5 )
Kết quả trả về là : 43


ceiling (num_expr) : Số nguyên lớn nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị .
Ví dụ : Code:select ceiling ( 43,5 )
Kết quả trả về là : 44


power (num_expr, y) : Luỹ thừa của số y trong biểu thức
Ví dụ : Code:select power ( 5 , 2 )
Kết quả trả về 5 luỹ thừa 2 bằng 25


round (num_expr , length) : Làm tròn giá trị số trong biểu thức.
Ví dụ : Code:select round ( 43.54321 , 1 )
Kết quả trả về là : 43.5


sign (num_expr ) : Trả về giá trị +1 cho số dương và - 1 cho số âm và 0 cho số 0
Ví dụ : Code:select sign ( - 43 )
Trả về giá trị là : - 1.


Sqrt ( float_expr ) : Trả về giá trị căn bậc 2 của biểu thức .
Vi dụ : Code:select sqrt(9)
Kết quả trả về là : 3
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved