Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , , » Phỏng vấn tuyển dụng - Câu hỏi về World of wWw

Phỏng vấn tuyển dụng - Câu hỏi về World of wWw

world wide web

Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.

Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 

số của câu hỏi.

1.      What happens when I type in an URL and press enter?

(Điều gì sẽ xảy ra khi ta nhập một URL vào  trình duyệt và ấn phím Enter?)

2.      How does CGI work? Can I use 'C' language to write a CGI?

(CGI hoạt động như thế nào? Có thể dùng ngôn ngữ C để viết CGI?)

3.      Let me know the working of Proxy Server, Cookies, types of cookies?

(Hãy cho biết về cách hoạt động của Proxy Server, Cookies, và các loại Cookies?)

4.      What is Firewall?

(Tường lửa là gì?)

5.      How to redirect to another page?

(Làm thế nào để chuyển hướng qua một trang khác?)

6.      What is a web server. How does it works? List out some web servers.

(Web server là gì? Nó hoạt động thế nào? Hãy kể tên vài web server)

7.      What is DOM?

(DOM la là gì?)

8.      Explain the working mechanisms of the Connection Pooling in IIS 3.0 and 4.0

(Hãy trình bày cơ chế hoạt động của Connection Pooling của  IIS 3.0 và 4.0?)

9.      What is Code Base, Style Sheets?

(Như thế nào là Code Base, Style Sheets?)

10.  What does CSS use for?

(CSS dùng để làm gì?)

11.  Layers in TCP/IP?

(Hãy trình bày các lớp trong TCP/IP?)

12.  Some sites work with "http://mybusiness.com" but for some sites we need to specify

"www" - like "http://www.mybusiness.com". Why?

(Một số trang web hoạt động với tên "http://mybusiness.com", nhưng có một số trang khác lại  cần phải chỉ rõ "http://www.mybusiness.com". Tại sao?)

13.  Explain "URL Encoding",HTML "entity", GET method, POST method

(Hãy trình bày về "URL Encoding", HTML "entity", hàm GET, và hàm POST?)

14.  How does DTD work?

(DTD hoạt động như thế nào?)

15.  Difference between ASP and DHTML?

(Trình bày sự khác biệt giữa ASP và DHTML?)

16.  How to create virtual directory in IIS?

(Làm thế nào để tạo ra thư mục ảo trong ISS?)

17.  Can I host multiple sites on the same machine?

(Ta có thể đặt nhiều websites trên cùng một máy?)

18.  Explain the role of ODBC in web development.

(Hãy trình bày về vai trò của ODBC trong lĩnh vực phát triển ứng dụng Web?)

 

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved