Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » Phỏng vấn tuyển dụng - Tìm hiểu về XML/ XSL Standard

Phỏng vấn tuyển dụng - Tìm hiểu về XML/ XSL Standard

xslt-transformation


Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      What is the difference between SAX parser and DOM parser
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa SAX parser và DOM parser?)
2.      How to use cascading style sheet (CSS) with XML data
(Làm thế nào để sử dụng CSS trong XML data?)
3.      What is character entities?
(Như thế nào là character entity?)
4.      How to put/get XML into and out of database?
(Làm thế nào để bỏ dữ liệu ở dạng XML vào trong CSDL và lấy ra?)
5.      How to use Oracle XML parser to load XML files
(Làm thế nào để sử dụng XML parser trong Oracle để nạp các tập tin XML?)
6.      What is the difference between Document Type Definition (DTD) and XML Schema
(Sự khác biệt giữa DTD và XML Schema là gì?)
7.      What is the difference among SGML, HTML,XML,XHTML
(Trình bày sự khác biệt giữa các SGML, HTML,XML,XHTML?)
8.      Will XML replace HTML eventually?
(Cuối cùng XML sẽ thay thế HTML?)
9.      Explain the Namespaces in XML
(Trình bày về vấn đề Namespace trong XML?)
10.  How to use JavaScript, ActiveX controls in XML document
(Làm thế nào để sử dụng JavaScript, ActiveX controls trong XML?)
11.  How to access to node values and attributes in XML document
(Làm thế nào để truy cập vào các giá trị và thuộc tính của các nút bên trong tài liệu XML?)
12.  How to use of CDATA tags
(Làm thế nào để sử dụng CDATA?)
13.  What are any 3 things the XSLT can't do ?
(Trình bày 3 điều mà XSLT không thể thực hiện?)
14.  What is XLINK?
(XLINK là gì?)
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved