Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , » Phỏng vấn ứng viên - Kỹ năng quản lý (Requirement Management)

Phỏng vấn ứng viên - Kỹ năng quản lý (Requirement Management)

project-management-love4all1080
1.      Explain how you manage requirements in your project?
            (Hãy trình bày cách mà Anh/Chị quản lý các yêu cầu của dự án như thế nào?)
2.      Where and how do you document your requirements?
            (Anh/Chị lập tài liệu cho các yêu cầu như thế nào và để nó ở đâu?)
3.      How do you ensure that you base your software plans, work items and products on the requirement?
            (Bằng cách nào Anh/Chị có thể đảm bảo rằng các kế hoạch, công việc cụ thể, và toàn bộ
            sản phẩm là hoàn toàn dựa trên yêu cầu ban đầu?)
4.      If during some stage down the life cycle, the initial requirements change, what will you do? How will you handle any changes in the requirements?
            (Nếu đang tiến hành dự án được nửa chừng mà  yêu cầu ban đầu thay đổi thì Anh/Chị sẽ
            phải làm gì? Anh/Chị quản lý các sự thay đổi cho yêu cầu của dự án như thế nào?)
5.      Who reviews the requirements and the changes to the requirements?
            (Ai sẽ duyệt lại các yêu cầu của dự án và các thay đổi của nó?)
6.      Explain the contract review process followed in your project?
            (Trình bày quá trình duyệt lại hợp đồng của dự án)
7.      When  requirements   change,  how  do  you  handle   the   changes   it  may   lead   to  project progress and schedule?
            (Khi các yêu cầu thay đổi, Anh/Chị quản lý sự thay đổi như thế nào? Chúng có ảnh           hưởng đến tiến độ và chương trình làm việc không?)
8.      How do you handle any risk that might arise due to changes in requirements?
            (Anh/Chị quản lý các rủi ro do sự thay đổi của yêu cầu như thế nào?)
9.      How do you ensure  that  you are consistently meeting  the  requirements during various stages in the life cycle of the software product?
            (Trong suốt quá trình phát triển sản phẩm làm sao Anh/Chị có thể đảm bảo mọi thứ đều
            đúng theo yêu cầu?)
10.  How do internal quality audits cover requirements management activities in the project?
            (Anh/Chị tiến hành việc giám sát chất lượng nội bộ cho việc quản lý các yêu cầu của dự
            án như thế nào?)
11.  Who is responsible for managing the requirements in your project?
            (Ai sẽ chiu trách nhiệm quản lý yêu cầu trong dự án của Anh/Chị?)
12.  What will you do if you find that you cannot meet the requirements?
            (Anh/Chị sẽ làm gì nếu biết chắc rằng mình sẽ không thể nào thỏa mãn được các yêu
            cầu?)
13.  While   doing   HLD/LLD/Coding/Testing,   how   do   you   know   that   a   specific   HLD/LLD component, program code unit, or test case relates to a particular requirement?
            (Trong khi đang tiến hành các thiết kế, lập trình, hay kiểm tra, bằng cách nào Anh/Chị có
            thể biết được rằng các công việc đó phản ánh đúng các yêu cầu?)
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved