Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG - JAVA LANGUAGE P2

PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG - JAVA LANGUAGE P2

java-logo

Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      Meaning of distributed application? Why are we using that in our application?
(Cho biết ý nghĩa của ứng dụng phân bố? Tại sao )
2.      Meaning of function overloading and function overriding?
(Hãy cho biết ý nghĩa của Function Overloading và Function Overriding?)
3.      Suppose if we have variable ‘I’ in run method, if I can create one or more thread each thread will occupy separate copy or same variable will be shared?
(Giả sử ta có một biến I trong hàm run, Rồi sau đó tạo ra nhiều Thread, thì các Thread sẽ có
biến I riêng hay sẽ dùng chung?)
4.      What are JVM.JRE, J2EE, JNI, JFC?
(Hãy cho biết JVM.JRE, J2EE, JNI, JFC là gì?)
5.      What are abstract classes?
(Thế nào là một Abstract Class?)
6.      What are adapter classes?
(Thế nào là một Adapter Class?)
7.      What are advantages of Java over C++?
(Điểm vượt trội của Java so với C++ là gì?)
8.      What are benefits if Swing over AWT?
(Swing tốt hơn AWT ở điểm nào?)
9.      What are byte codes?
(Byte code là gì?)
10.  What files are generated after using IDL to Java compiler?
(Tập tin nào sẽ được sinh ra sau khi dùng trình biên dịch Java để dịch IDL?)
11.  What are session variable in servlets?
(Trình bày các Session Variable trong Servlet?)
12.  What are streams?
(Stream là gì?)
13.  What are virtual functions?
(Thế nào là hàm Virtual?)
14.  What do you know about garbage collector?
(Anh/Chị biết gì về Garbage Collector?)
15.  What do you mean by multithreading?
(Multi-threading có nghĩa là gì?)
16.  What is JAR file?
(Tập tin JAR là gì?)
17.  What is base class for all swing components?
(Lớp nào là lớp cơ sở cho tất cả các Component của Swing?)
18.  What is client server computing?
(Thế nào là mô hình tính toán Client Server?)
19.  What is constructor and virtual function? Can we call virtual function in constructor?
(Thế nào làm hàm Contructor, hàm Virtual? Chúng ta có thể gọi hàm Virtual trong Constructor  được không?)
20.  What is exact difference in between Unicast and Multicast object? Where will it be
used?
(Sự khác biệt giữa đối tượng Unicast và đối tượng Multicast là gì? Nó được dùng trong
trường hợp nào?)

XEM THÊM
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved