Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG - JAVA LANGUAGE P3

PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG - JAVA LANGUAGE P3

java-logo
Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      What is functionability stubs and skeletons?
(Thế nào là Stub, Skeleton?)
2.      What is functionality of stub?
(Chức năng của Stub?)
3.      What is interface?
(Interface là gì?)
4.      What is layout for toolbar?
(Layout của Toolbar là gì?)
5.      What is main functionality of Prepared Statement?
(Chức năng chính của Prepared Statement là gì?)
6.      What is main functionality of remote reference layer?
(Chức năng chính của Remote Reference Layer là gì?)
7.      What is mapping mechanism used by java to identify IDL language?
(Java sử dụng cơ chế nào để nhận biết ngôn ngữ IDL ?)
8.      What is polymorphism?
(Thế nào là tính đa hình?)
9.      What is root class for all Java classes?
(Trong Java, Class nào là gốc cho tất cả các Class khác?)
10.  What is serialization?
(Serialization là gì?)
11.  What is serializable interface?
(Thế nào là một Serializable Interface?)
12.  What is thread? What is process?
(Thế nào là một Thread? Process?)
13.  What is the different between process and threads?
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa process và thread?)
14.  What is user defined exception?
(Thế nào là một Exception được định nghĩa bởi người lập trình?)
15.  When will you use interface and abstract class?
(Khi nào Anh/Chị sử dụng Interface? Abstract Class?)
16.  Why do you canvas?
(Anh/Chị dùng Canvas để làm gì?)
17.  Why does java not support multiple inheritance?
(Tại sao Java không hỗ trợ đa thừa kế?)
18.  Why is Java not fully objective oriented?
(Tại sao Java không phải là ngôn ngữ thuần hướng đối tượng?)
19.  Why Java is considered as platform independent?
(Tại sao Java được xem là độc lập thiết bị?)
20.  Why there are some null interface in JAVA? What does it mean? Give some null   interface in JAVA?
(Tại sao trong Java lại hỗ trợ một số Null Interface? Chúng có nghĩa gì? Cho một số ví dụ về Null Interface trong Java)
21.  What is meant wrapper classes?
(Thế nào là  Wrapper Class?)

XEM THÊM
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved