Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » Phỏng vấn tuyển dụng - Java Language P1

Phỏng vấn tuyển dụng - Java Language P1

java-logo
Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      Can you load server object dynamically? If so what are 3 major steps involved in it?
(Ta có thể nạp động một đối tượng Server? Nếu được thì hãy trình bày 3 bước chính)
2.      Can you run product development on all operating systems?
(Với Java, Anh/Chị có thể thực hiện việc phát triển sản phẩm trên bất cứ hệ điều hành nào
hay không?)
3.      What is the different between AWT and Swing?
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa AWT và Swing?)
4.      What is the different between Abstract class và Interface?
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface?)
5.      What is the different between Grid and Gridbaglayout?
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa Grid và Gridbaglayout?)
6.      What is the different between Process and Thread?
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa Process và Thread?)
7.      What is the different between java and c++?
(Hãy trình bày sự khác biệt giữa Java và C++?)
8.      Does java support function overloading, pointers, structures, unions or linked lists?
(Java có hỗ trợ các tính năng này không: overloading, pointers, structures, unions, và linked
lists?)
9.      Does java support multiple inheritance? if not, what is solution?
(Java có hỗ trợ các tính năng đa thừa kế không?)
10.  Explain 2-tier and 3-tier architecture?
(Hãy giải thích kiến trúc 2-lớp và 3-lớp?)
11.  Explain about version control?
(Anh/Chị biết gì về Version Control?)
12.  Have you ever used HashTable and Directory?
(Anh/chị đã bao giờ sử dụng HashTable và Directory chưa?)
13.  How can two threads be made to communicate with each other?
(Hai Thread có thể giao tiếp với nhau như thế nào?)
14.  How java can be connected to database?
(Làm thế nào để Java có thể kết nối vào CSDL?)
15.  I want to store several objects in remote server? Which methodology will follow?
(Khi tôi muốn lưu trữ một số đối tượng vào một Remote Server thì nên tiến hành theo phương
pháp nào?)
16.  In container there are 5 components. I want to display all component names, how will 
you do that?
(Trong một Container có chứa 5 Component. Làm sao để  hiển thị tên của tất cả các
Component đó?)
17.  Meaning of Servelet? What are parameters of service method?
(Cho biết ý nghĩa của Servelet? Các thông số của Service Method là gì?)
18.  Meaning of Session? Explain something about HTTP Session Class?
(Thế nào là một Session? Giải thích về HTTP Session Class.)
19.  Meaning of Static query and Dynamic query?
(Cho biết ý nghĩa của Static Query và Dynamic Query?)
20.  Meaning of class loader? How many types are there? When will we use them?
(Cho biết ý nghĩa của Class Loader? Có bao nhiêu kiểu? Khi nào ta sử dụng chúng?)

XEM THÊM
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved